Seçilmiş

Atolye

Teknoloji

Ev & Dekorasyon

Mutfak

Oyun

Outdoor

Sanat

Arduino Ping-Pong

Tanıtım: Ping-Pong

Bugün arduino ile TV-OUT kütüphanesini kullanarak bir ping-pong oyunu yapacağız. Not: Bu proje arduino yun ile çalışmamaktadır. UNO, Nano gibi bir mimariye sahip boardlarda çalışmaktadır.

Malzemeler:

1 x Arduino

1 x 470 Ohm Direnç

1 x 1k Direnç

Jumper Kabloları

2 x 10k Potensiyometre

1 x RCA kablosu

1 x Buton

1 x 10k direnç

1. Adım: Kütüphane

Eğer TVout kütüphanesi sizde yüklü değilse aşağıdan indirebilirsiniz:

TVoutBeta1.zip

2. Adım: RCA Kablosu

RCA kablosunun bir ucunu kesin ve soyun. RCA kablosu genellikle zırhlıdır. Zırh kısmını düzeltin ve kenara ayırın. Bu sizin GND bağlantınızdır. İçteki kablo ise sinyal kablonuzdur.

Arduinonuzun D7 pinine 470 Ohm direnç bağlayın. Ardından 1k direnci de D9 pinine bağlayın. Bu iki direncin diğer ucunu RCA kablonuzun içteki sinyal kablosuna lehimleyin.

Kablonun zırhına jumper lehimleyin ve diğer ucunu arduinonun GND pinine takın.

Arduinonuz görüntü çıkışı vermeye hazırdır. Görüntü çıkışını test etmek için File>Examples>TVout bölümünden demolardan birini arduinonuza yazabilirsiniz.

3. Adım: Potensiyometreler

Genellikle potensiyometrelerde 3 adet pin bulunur. İki potensiyometreden birinin ortadaki pinini A0'a diğerininkini de A1'e bağlayın.

Potensiyometrenin diğer iki pininden birisi GND'ye diğeri ise +5V'ye bağlanması gerekir.

4. Adım: Start Tuşu

D2 Pinine bir adet buton takın. Şematikler yukardadır.

5. Adım: Yazılım

Lamonica adlı kullanıcı tarafından yazılan ve duboisvb adlı kullanıcı tarafından düzenlenen kod aşağıdadır.

PASTEBIN/********
 * Arduino Pong
 * By Pete Lamonica
 * modified by duboisvb
 * updated by James Bruce (http://www.makeuseof.com/tag/author/jbruce
 * A simple implementation of Pong on the Arduino using a TV for output.
 *
 */
 
 
#include <TVout.h>
#include <fontALL.h>

#define WHEEL_ONE_PIN 0 //analog
#define WHEEL_TWO_PIN 1 //analog
#define BUTTON_ONE_PIN 2 //digital to start game
// #define BUTTON_TWO_PIN 3 //digital to reset and go back to main menu
 
#define PADDLE_HEIGHT 14
#define PADDLE_WIDTH 1
 
#define RIGHT_PADDLE_X (TV.hres()-4)
#define LEFT_PADDLE_X 2
 
#define IN_GAMEA 0 //in game state - draw constants of the game box
#define IN_GAMEB 0 //in game state - draw the dynamic part of the game

#define IN_MENU 1 //in menu state
#define GAME_OVER 2 //game over state
 
#define LEFT_SCORE_X (TV.hres()/2-15)
#define RIGHT_SCORE_X (TV.hres()/2+10)
#define SCORE_Y 4
 
#define MAX_Y_VELOCITY 6
#define PLAY_TO 7
 
#define LEFT 0
#define RIGHT 1
 
TVout TV;
unsigned char x,y;

boolean button1Status = false;
// boolean button2Status = false;

int wheelOnePosition = 0;
int wheelTwoPosition = 0;
int rightPaddleY = 0;
int leftPaddleY = 0;
unsigned char ballX = 0;
unsigned char ballY = 0;
char ballVolX = 2;
char ballVolY = 2;
 
int leftPlayerScore = 0;
int rightPlayerScore = 0;
 
int frame = 0;
int state = IN_MENU;
 
void processInputs() {
 wheelOnePosition = analogRead(WHEEL_ONE_PIN);
 // delay(50);
 wheelTwoPosition = analogRead(WHEEL_TWO_PIN);
 // delay(50);
  button1Status = (digitalRead(BUTTON_ONE_PIN));
 
 // button2Status = (digitalRead(BUTTON_TWO_PIN) == LOW);
  if ((button1Status == 0)&& (state == GAME_OVER))
  {
   Serial.println("game over, drawing menu");
   drawMenu ();
  }
 
 
  delay(50);
 //Serial.println(button1Status);
 //Serial.println(state);
 //Serial.println(button2Status);
 //Serial.println(wheelOnePosition);
  //Serial.println(wheelTwoPosition);
 

}
 
void drawGameScreen() {
 // TV.clear_screen();
 //draw right paddle
 rightPaddleY = ((wheelOnePosition /8) * (TV.vres()-PADDLE_HEIGHT))/ 128;
 x = RIGHT_PADDLE_X;
 for(int i=0; i<PADDLE_WIDTH; i++) {
  TV.draw_line(x+i,rightPaddleY,x+i,rightPaddleY+PADDLE_HEIGHT,1);
 }
 
 //draw left paddle
 leftPaddleY = ((wheelTwoPosition /8) * (TV.vres()-PADDLE_HEIGHT))/ 128;
 x = LEFT_PADDLE_X;
 for(int i=0; i<PADDLE_WIDTH; i++) {
  TV.draw_line(x+i,leftPaddleY,x+i,leftPaddleY+PADDLE_HEIGHT,1);
 }
 
 //draw score
 TV.print_char(LEFT_SCORE_X,SCORE_Y,'0'+leftPlayerScore);
 TV.print_char(RIGHT_SCORE_X,SCORE_Y,'0'+rightPlayerScore);
 
 
 
 
 
 
 //draw ball
 TV.set_pixel(ballX, ballY, 2);
}
 
//player == LEFT or RIGHT
void playerScored(byte player) {
 if(player == LEFT) leftPlayerScore++;
 if(player == RIGHT) rightPlayerScore++;
 
 //check for win
 if(leftPlayerScore == PLAY_TO || rightPlayerScore == PLAY_TO) {
  state = GAME_OVER;
 }
 
 ballVolX = -ballVolX;
}
 
 
 
 void drawBox() {
   TV.clear_screen();
   
  //draw net
 for(int i=1; i<TV.vres() - 4; i+=6) {
  TV.draw_line(TV.hres()/2,i,TV.hres()/2,i+3,1);
 }
 // had to make box a bit smaller to fit tv 
  TV.draw_line(0, 0, 0,95,1 ); // left
  TV.draw_line(0, 0, 126,0,1 ); // top
  TV.draw_line(126, 0, 126,95,1 ); // right
   TV.draw_line(0, 95, 126,95,1 ); // bottom
 
 
 state = IN_GAMEB;
}
 
 
void drawMenu() {
 x = 0;
 y = 0;
 char volX =3;
 char volY = 3;
 TV.clear_screen();
 TV.select_font(font8x8);
 TV.print(10, 5, "Arduino Pong");
 TV.select_font(font4x6);
 TV.print(22, 35, "Press Button");
 TV.print(30, 45, "To Start");
 
 
 delay(1000);
 while(!button1Status) {
  Serial.println("menu");
 Serial.println(button1Status);
 
  processInputs();
  TV.delay_frame(3);
  if(x + volX < 1 || x + volX > TV.hres() - 1) volX = -volX;
  if(y + volY < 1 || y + volY > TV.vres() - 1) volY = -volY;
  if(TV.get_pixel(x + volX, y + volY)) {
   TV.set_pixel(x + volX, y + volY, 0);
  
   if(TV.get_pixel(x + volX, y - volY) == 0) {
    volY = -volY;
   }
   else if(TV.get_pixel(x - volX, y + volY) == 0) {
    volX = -volX;
   }
   else {
    volX = -volX;
    volY = -volY;
   }
  }
  TV.set_pixel(x, y, 0);
  x += volX;
  y += volY;
  TV.set_pixel(x, y, 1);
 }
 
 
 
 TV.select_font(font4x6);
 state = IN_GAMEA;
}
 
void setup() {
  //Serial.begin(9600);
 x=0;
 y=0;
 TV.begin(_NTSC);    //for devices with only 1k sram(m168) use TV.begin(_NTSC,128,56)
 
 ballX = TV.hres() / 2;
 ballY = TV.vres() / 2;
 
// pinMode(BUTTON_ONE_PIN, INPUT);   // sets the digital pin as output
}
 
void loop() {
 processInputs();
 

 
 
 if(state == IN_MENU) {
  drawMenu();
 }
 if(state == IN_GAMEA) {
  //Serial.println("gamA");
 //Serial.println(button1Status);
 
  drawBox();
 }
 
 if(state == IN_GAMEB) {
  if(frame % 3 == 0) { //every third frame
   ballX += ballVolX;
   ballY += ballVolY;
 
 // change if hit top or bottom
   if(ballY <= 1 || ballY >= TV.vres()-1)
   { ballVolY = -ballVolY;
         delay(100);
 TV.tone( 2000,30 );  
   }
   
 // test left side for wall hit  
   if(ballVolX < 0 && ballX == LEFT_PADDLE_X+PADDLE_WIDTH-1 && ballY >= leftPaddleY && ballY <= leftPaddleY + PADDLE_HEIGHT) {
    ballVolX = -ballVolX;
    ballVolY += 2 * ((ballY - leftPaddleY) - (PADDLE_HEIGHT / 2)) / (PADDLE_HEIGHT / 2);
      delay(100);
 TV.tone(2000,30 );  
   }
   
 // test right side for wall hit   
   if(ballVolX > 0 && ballX == RIGHT_PADDLE_X && ballY >= rightPaddleY && ballY <= rightPaddleY + PADDLE_HEIGHT) {
    ballVolX = -ballVolX;
    ballVolY += 2 * ((ballY - rightPaddleY) - (PADDLE_HEIGHT / 2)) / (PADDLE_HEIGHT / 2);
      delay(100);
 TV.tone( 2000,30 );  
   }
 
   //limit vertical speed
   if(ballVolY > MAX_Y_VELOCITY) ballVolY = MAX_Y_VELOCITY;
   if(ballVolY < -MAX_Y_VELOCITY) ballVolY = -MAX_Y_VELOCITY;
 
 // Scoring
   if(ballX <= 1) {
    playerScored(RIGHT);
   // sound 
   delay(100);
 TV.tone( 500,300 );  
   }
   if(ballX >= TV.hres() - 1) {
    playerScored(LEFT);
    // sound 
    delay(100);
 TV.tone( 500,300 );
   }
  }
  
  
//  if(button1Status) Serial.println((int)ballVolX);
 
  drawGameScreen();
 }
 
 if(state == GAME_OVER) {
  drawGameScreen();
  TV.select_font(font8x8);
  TV.print(29,25,"GAME");
  TV.print(68,25,"OVER");
  while(!button1Status) {
   processInputs();
   delay(50);
  }
  TV.select_font(font4x6); //reset the font
  //reset the scores
  leftPlayerScore = 0;
  rightPlayerScore = 0;
  state = IN_MENU;
 }
 
 
 TV.delay_frame(1);
 if(++frame == 60) frame = 0; //increment and/or reset frame counter
}

6. Adım: Bitti

Hepsi bu kadar. Eğer oyunu hızlandırmak isterseniz, koddaki "if(frame % 3 == 0)" bölümünden 3 sayısınız 2 hatta 1 yapabilirsiniz.


StanC11 Adlı Kullanıcıdan Türkçe'ye Çevrilmiştir.Site Link: Instructables


Yorumlar.

605 Görüntülenme

0 Favoriler


coco

Trakya Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okuyorum. Hobi olarak yazılım ve elektronikle ilgileniyorum. Bu siteyi deneyimlerimi paylaşmak için kullanıyorum. Üye olup sizler de paylaşabilirsiniz.


Bir Söz

“İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunluluğudur.”

Tagler

KENDİN YAP MÜHENDİSLİK PROJELERİ PROJE PAYLAŞIN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİS EVDE YAP PROJE YAP ARDUİNO YAZILIM PCB HAZIRLAMA NE YAPTIK DIY DIY YAPIMI NASIL YAPILIR DEKORASYON DIY FİKİRLERİ

Sosyal Medya

Facebook Instagram